Coaching & counseling

kind aan huis

Coaching is een gestructureerd, doelgericht en toekomstgericht proces dat vertrekt vanuit het hier en nu. Als coach zet ik je op interactieve wijze aan om je talenten, vaardigheden en kennis beter te gebruiken. Dat gebeurt door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van je zelfvertrouwen en het ontdekken, ontwikkelen en toepassen van je eigen mogelijkheden.

 

Bij Counseling gaan we ook even terugblikken. We gaan dieper in op emoties en onderzoeken waar de emoties of emotionele pijn vandaan komen. We zoemen in op aspecten (uit het verleden) die nog extra zorg of erkenning nodig hebben.

 

Ik specialiseerde mij in 'trauma, rouw en verlies'. Deze thema's zijn zo aanwezig in onze samenleving, maar tegelijk stel ik dagelijks vast dat er vaak nog een taboe op rust of dat we geen tijd krijgen om ons verlies (op onze eigen manier en tempo) te verwerken.

Als Verliescounselor richt ik me op thema's als: overlijden, (zelf)doding, trauma, (conflict)scheiding, zwangerschapsverlies of doodgeboorte, (definitief) onvervulde kinderwens, adoptie of pleegzorg, ziekte, beperking, burn-out, ontslag, verhuis, faillissement, onvervulde dromen, materieel verlies, verlies van vriendschap,...

 

Andere thema's:

 (faal)angst, zelfvertrouwen en zelfbeeld, boosheid en agressie, verdriet, concentratie- of slaapproblemen, pesten of gepest worden, leermoeilijkheden, sociale en/of emotionele vaardigheden, veerkracht, keuzes maken, opvoedingsvragen, hsp, loopbaanvragen,...